ติดต่อกับบริษัท

ส่งคำบ้างให้ทีมแบบคำถำหรือข้อแนะนำ ถ้าคุณได้เจอความผิดพลาดอะไรๆ หรือ เจอข้อมูลที่ต้องแก้ไขในเว็บไซต์ และวก็ได้ส่งข้อเสนอรวมมือฯลฯ: megasaleinth@yahoo.com