วงเงินเงินกู้
ถึง 5000000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
1-120 เดือน
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 8000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
20-65 ปี

ปี 2021 ธนาคารออมสินสินเชื่อ GSB ปล่อยเงินให้กู้วงเงิน 10,000 บาท 50,000 บาท

ในปี 2021 นี้ถือว่าเป็นปีที่สาหัสด้านการเงินขั้นสุดด้วยผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ธนาคารออมสินเองได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของทุก ๆ คนจึงปล่อยสินเชื่อมาให้ผู้ที่สนใจได้พิจารณา หรือเป็นทางเลือกในยามขัดสนกับสินเชื่อ GSB เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร อย่ามัวรอช้า ไปติดตามกันเลยดีกว่า

  1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจะสามารถกู้ธนาคารออมสินสินเชื่อ GSB ที่ว่านี้ได้ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยค่าที่ต่อเดือน 0.10% โดยจะเป็นการกู้ไม่เกิน 2 ปี การจ่ายหนี้คืนทั้งต้นและดอกเบี้ยจะเริ่มในงวดที่ 7 (6 งวดแรกยังไม่ต้องจ่ายหนี้) ปล่อยง่ายไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ใด ๆ

คุณสมบัติคือประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้ทำการเกษตร ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงานเพราะได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 หรือโดยรวมต่อเดือนได้รับเงินไม่เกิน 30,000 บาท ต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุของผู้กู้กับระยะเวลากู้รวมกันจะต้องไม่เกิน 70 ปีด้วย มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้

  1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทำงานประจำ

ส่วนใครที่ทำงานประจำก็จะสามารถกู้ธนาคารออมสินสินเชื่อ GSB ที่ว่านี้ได้ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยค่าที่ต่อเดือน 0.35% โดยจะเป็นการกู้ไม่เกิน 3 ปี จ่ายเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยครบเต็มจำนวน (36 งวด) และมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ด้วย

คุณสมบัติคือทำงานประจำ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ พนักงานบริษัท หรืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 (ตกงาน ถูกลดเงินเดือนลง) เป็นบุคคลเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุของผู้กู้กับระยะเวลากู้รวมกันจะต้องไม่เกิน 65 ปีด้วย มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้

ธนาคารออมสินสินเชื่อมีขั้นตอนง่าย ๆ เหมือนกัน ทั้ง ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ทำงานประจำ

  1. ลงทะเบียนผ่าน gsb.or.th และเลือกเมนูตามอาชีพของตนเอง
  2. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล (เริ่มลงทะเบียนวันแรก 15 เม.ย.2564)
  3. รอ SMS โดยเตรียมเอกสาร
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ใครค้างชำระก็เตรียมเอกสารแสดงการจ่ายหนี้เป็นปกติด้วย
  • ผู้ทำงานประจำ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน (2 อย่างนี้ทั้งของตนเองและผู้ค้ำประกัน) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ใครค้างชำระก็เตรียมเอกสารแสดงการจ่ายหนี้เป็นปกติด้วย หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
  1. นำเอกสารทั้งหมดไปติดต่อธนาคารตามเวลา วันที่กำหนด
  2. รอผลการอนุมัติ หากผ่านจะแจ้งนัดจัดทำสัญญาอีกครั้ง
  3. ไปธนาคารทำสัญญาและรอรับเงินกู้เข้าผ่านบัญชี

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสินเชื่อ GSB เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการทั้งหมดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (30 Dec 2021) ใครที่สนใจตอนนี้ก็ยังสามารถไปลงทะเบียนได้อยู่นะ

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

วงเงินเงินกู้
ถึง 500000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 9000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
20-60 ปี