วงเงินเงินกู้
ถึง 5000000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
1-120 เดือน
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 8000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
20-65 ปี

ปี 2021 ธนาคารออมสินสินเชื่อ GSB ปล่อยเงินให้กู้วงเงิน 10,000 บาท 50,000 บาท

ในปี 2021 นี้ถือว่าเป็นปีที่สาหัสด้านการเงินขั้นสุดด้วยผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ธนาคารออมสินเองได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของทุก ๆ คนจึงปล่อยสินเชื่อมาให้ผู้ที่สนใจได้พิจารณา หรือเป็นทางเลือกในยามขัดสนกับสินเชื่อ GSB เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร อย่ามัวรอช้า ไปติดตามกันเลยดีกว่า

  1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจะสามารถกู้ธนาคารออมสินสินเชื่อ GSB ที่ว่านี้ได้ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยค่าที่ต่อเดือน 0.10% โดยจะเป็นการกู้ไม่เกิน 2 ปี การจ่ายหนี้คืนทั้งต้นและดอกเบี้ยจะเริ่มในงวดที่ 7 (6 งวดแรกยังไม่ต้องจ่ายหนี้) ปล่อยง่ายไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ใด ๆ

คุณสมบัติคือประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้ทำการเกษตร ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงานเพราะได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 หรือโดยรวมต่อเดือนได้รับเงินไม่เกิน 30,000 บาท ต้องเป็นบุคคลเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุของผู้กู้กับระยะเวลากู้รวมกันจะต้องไม่เกิน 70 ปีด้วย มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้

  1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทำงานประจำ

ส่วนใครที่ทำงานประจำก็จะสามารถกู้ธนาคารออมสินสินเชื่อ GSB ที่ว่านี้ได้ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยค่าที่ต่อเดือน 0.35% โดยจะเป็นการกู้ไม่เกิน 3 ปี จ่ายเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยครบเต็มจำนวน (36 งวด) และมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ด้วย

คุณสมบัติคือทำงานประจำ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ พนักงานบริษัท หรืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 (ตกงาน ถูกลดเงินเดือนลง) เป็นบุคคลเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุของผู้กู้กับระยะเวลากู้รวมกันจะต้องไม่เกิน 65 ปีด้วย มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้

ธนาคารออมสินสินเชื่อมีขั้นตอนง่าย ๆ เหมือนกัน ทั้ง ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ทำงานประจำ

  1. ลงทะเบียนผ่าน gsb.or.th และเลือกเมนูตามอาชีพของตนเอง
  2. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล (เริ่มลงทะเบียนวันแรก 15 เม.ย.2564)
  3. รอ SMS โดยเตรียมเอกสาร
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ใครค้างชำระก็เตรียมเอกสารแสดงการจ่ายหนี้เป็นปกติด้วย
  • ผู้ทำงานประจำ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน (2 อย่างนี้ทั้งของตนเองและผู้ค้ำประกัน) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ใครค้างชำระก็เตรียมเอกสารแสดงการจ่ายหนี้เป็นปกติด้วย หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
  1. นำเอกสารทั้งหมดไปติดต่อธนาคารตามเวลา วันที่กำหนด
  2. รอผลการอนุมัติ หากผ่านจะแจ้งนัดจัดทำสัญญาอีกครั้ง
  3. ไปธนาคารทำสัญญาและรอรับเงินกู้เข้าผ่านบัญชี

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสินเชื่อ GSB เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการทั้งหมดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (30 Dec 2021) ใครที่สนใจตอนนี้ก็ยังสามารถไปลงทะเบียนได้อยู่นะ

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

วงเงินเงินกู้
ถึง 400000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
62 - 90
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 15000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
22-55 ปี