วงเงินเงินกู้
ถึง 1000000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
1-60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 20000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
20-60 ปี

รายละเอียดสินทีเอ็มบี เรดดี้แคช

บัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคชให้คุณพร้อมกับทุกสถานการณ์ สู้ภัยโควิด19 ไปพร้อมๆกันด้วยบัตรกดเงินสดที่จะทำให้คุณเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินไปอีกขั้น

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อทีเอ็มบี เรดดี้แคช

ฟรีค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

วงเงินสินเชื่อทีเอ็มบี เรดดี้แคช

วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 -1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อทีเอ็มบี เรดดี้แคช

1. พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

• รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

• อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี

• ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

• ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

• อายุอยู่ระหว่าง 30 – 60 ปี

• ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

วงเงินเงินกู้
ถึง 300000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 5000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 36%
อายุผู้กู้
18-70 ปี