วงเงินเงินกู้
ถึง 500000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
1-60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 9000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
20-60 ปี

สินเชื่อธนาคารทหารไทย สวัสดิการเพื่อทหาร

ธนาคารทหารไทยอาจไม่ใช่ธนาคารที่ติดอันดับท็อปที่ได้ยินชื่อบ่อยที่สุด แต่ธนาคารทหารไทยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ให้การบริการสินเชื่อที่หลากหลาย มีคุณภาพและอยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นเวลานานอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งธนาคารทหารไทยนี้มีข้อโดดเด่นที่เป็นจุดขายและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือการปล่อยสินเชื่อสวัสดิการทหารที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ประกอบอาชีพข้าราชการนั่นเอง

โดยในปี 2564 นี้ สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการที่ทางธนาคารทหารไทยยังคงปล่อยให้บริการอยู่นั้นประกอบไปด้วยสามหมวดสินเชื่อด้วยกัน ได้แก่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่รับราชการ แบ่งออกเป็นสองประเภทคือสำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยใหม่หรือผู้ที่มีที่อยู่อาศัยในบ้านมือสอง และอีกหนึ่งประเภทคือ สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ ซึ่งทั้งสองประเภทนั้นล้วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการโดยมีการผ่อนแบบขั้นบันไดคือผ่อนน้อยในปีแรกและเพิ่มอัตราการผ่อนตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถกู้ร่วมได้ทั้งหมดสามคน ในการพิจารณาสินเชื่อยังนำเอาสิทธิค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อมาร่วมพิจารณาด้วย หากผ่านการพิจารณายังได้ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ค่าประกันอัคคีภัยและค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

นอกจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว ทางธนาคารทหารไทยยังปล่อยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย ตามชื่อของสินเชื่อนั่นคือสินเชื่อนี้จะไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยต่ำในวงเงินอนุมัติ 25 เท่าของเงินเดือนหรือสามารถสูงได้ถึง 1,500,000 บาท การผ่อนชำระเป็นแบบลดต้นลดดอกได้นานสูงสุด 12 ปี ซึ่งในการเป็นสินเชื่อสวัสดิการทหารนี้ หากผู้ยื่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์นี้ประกอบอาชีพสวัสดิการทหารจะไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้ที่ต้องการยื่นสินเชื่อและยังได้ฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาทในระยะเวลา 1 ปีแรกด้วย

สินเชื่อสวัสดิการหมวดที่สามที่ทางธนาคารทหารไทยได้ปล่อยออกมาเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้รับข้าราชการคือสินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ซึ่งสวัสดิการสินเชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันอีกทั้งยังไม่กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของผู้ยื่นขออนุมัติ โดยผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดย กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดมายื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ เพื่อติดต่อขอใช้บริการกับธนาคารทหารไทย เมื่อผ่านการอนุมัติจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ กู้ได้สูงสุด 100% ตามเงื่อนไขจากหนังสือรับรองบำเหน็จตกทอด ผ่อนได้นานสูงสุดจนถึงอายุ 90 ปีโดยไม่มีค่าอาการแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ

ทั้งสามหมวดสวัสดิการสินเชื่อจากธนาคารทหารไทยที่ปลาอยออกมาเพื่อเอื้ออำนวยสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้รับราชการทหาร ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์และสินเชื่อบำเหน็จตกทอดนั้นล้วนแล้วแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อเก็บออมประโยชน์ส่งต่อให้กับครอบครัวของผู้รับราชการทหาร จึงถือเป็นความโดดเด่นที่ทำให้สินเชื่อธนาคารทหารไทยแตกต่างจากสินเชื่อธนาคารอื่นๆ และแบ่งเบาภาระให้แก่ราชการทหารได้อย่างดีเยี่ยม

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

วงเงินเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลายืมเงิน
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
20-22%
อายุผู้กู้
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป