วงเงินเงินกู้
ถึง 2000000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
1-60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 10000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
20-60 ปี

รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

• วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาทสำหรับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์

• ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์

• คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด: สำหรับสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท, อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 28.00 ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

• เป็นลูกค้าปัจจุบันของทางธนาคารไทยพาณิชย์

• ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

• ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

• รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร: 10,000 บาท

• ไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร (เฉพาะสินเชื่อบุคคล Your Loan เท่านั้น)

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

วงเงินเงินกู้
ถึง 2000000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
62 - 90
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 10000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
20-55 ปี
วงเงินเงินกู้
ถึง 500000 บ.
ระยะเวลายืมเงิน
62 - 90
เงินเดือนรึรายได้
ตั้งแต่ 12000 บ.
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 28%
อายุผู้กู้
20-65 ปี